Индивидуална програма за исхрана 1

2000ден

Програмата ја добивате во електронска верзија.

Индивидуалната програма за исхрана се изработува индивидуално за секој клиент, според потребите на клиентот и се прилагодува на неговата здравствена состојба и навики во исхраната. Соработката за креирање на индивидуална програма за исхрана може да се одвива целосно онлајн, или преку средби во канцеларијата во Кавадарци.

Индивидуалните програми за исхрана можат да бидат наменети за:

Лица со покачена телесна маса, лица кои се дијабетичари, лица кои боледуваат од Хашимотов тиреоидитис, лица со анемија, лица со покачен крвен притисок, лица со алергии, трудници, доилки, мали деца, лица со останати нутритивно поврзани болести.

SKU: IVIP1 Категорија